Kateheze za odrasle

Kateheza za odrasle

Župno pastoralno i ekonomsko vijeće

U utorak, 3. lipnja u 19.30 sati u vjeronaučnoj dvorani, održat će se župnikova kateheza za odrasle s temom “Zajedništvo”. Na katehezu pozivamo nove članove župnog pastoralnog i ekonomskog vijeća.