katekumeni

Katekumenat – uvođenje odraslih u kršćanstvo

Vjerska pouka za primanje sakramenata: krštenja, ispovijedi, prve pričesti i krizme

Početkom pastoralne godine (u listopadu), svi odrasli koji nisu prmili sakramente inicijacije: krštenja, potvrde i euharistije, a htjeli bi, molimo da nam se prijave u župni ured. Tada, krajem listopada, počinjemo se pripravljati za sakramente, a susreti se održavaju po dogovoru s voditeljem kateheze.

Put vjere prema modelu katekumenata

Katekumenat je u svojoj povijesti bio izvorni i istinski put koji je vodio nekrštene odrasle osobe do vjere u Isusa Krista, do kršćanstva. Govoreći danas o katekumenatu, dokumenti Crkve nas podsjećaju da se on “ne sastoji samo od pukog izlaganja dogmi i zapovijedi, nego je razdoblje inicijacije i dovoljno duga priprava za sav kršćanski život kojim se učenici združuju sa svojim Učiteljem Kristom”. Iako pred očima najprije imamo djecu, mlade i odrasle vjernike, ipak katekumenat valja, u njegovoj strukturi, razumjeti kao inspiraciju sveukupnoga katehetskog djelovanja. Stoga je potrebno voditi brigu o sustavu strukturirane župne kateheze koja će, prema modelu katekumenata, biti vjeran pratilac svakog čovjeka na njegovu osobnom putu u vjeri kroz čitav život.

Opće odredbe o katekumenatu

Voditelj katekumenata u župnoj zajednici je u načelu župnik ili župni vikar. U katehezi katekumena mogu mu pomoći vjeroučitelji koji imaju biskupov mandat za poučavanje vjeronauka, a u praćenju katekumena na putu osobnog obraćenja i ulaženja u iskustvo kršćanske molitve i života katekumenima osobnim svjedočanstvom i potporom pomoć pružaju i drugi članovi zajednice, osobito njihovi kumovi i župni suradnici.

Katekumenat je izvrstan pokazatelj životnosti kršćanske zajednice, a ne nužno zlo koje bi se smjelo ili trebalo ubrzano provesti ili zaobići.

Razdoblje katekumenata, tj. sustavne kateheze i vježbanja u kršćanskom životu, neka traje do početka korizme u sljedećoj liturgijskoj godini, a po potrebi i duže. Oni katekumeni za koje voditelj katekumenata utvrdi da su svojim raspoloženjem prikladni da sudjeluju u slavlju sakramenata u uskrsnoj noći neka se odmah na početku korizme izaberu i neka im se obredno upiše ime u knjigu izabranika za sakramente kršćanske inicijacije. Biskup će nastojati osobno ili po svom delegatu predsjedati tom obredu i zato je potrebno prethodno ga pismeno o tome obavijestiti i pozvati.

Župnik je dužan voditi brigu da se tijekom korizme s izabranicima na treću, četvrtu i petu korizmenu nedjelju slave tri obreda „provjere“, a u prikladne dane kroz tjedan i dvije „predaje“ (vjeroispovijesti i molitve Gospodnje) predviđene Redom pristupa odraslih u kršćanstvo. Župnik može biskupa zbog teških zapreka pismeno zamoliti da pojedine katekumene oslobodi od jedne ili, u izvanrednim prilikama, od dviju provjera.
Odrasle osobe (od srednjoškolaca nadalje) uključuju se u pripravu za krštenje odraslih koja započinje u mjesecu listopadu i završava iduće godine početkom rujna kada primaju sve sakramente inicijacije (krštenje, potvrdu i pričest). Crkva ne dopušta primanje sakramenata inicijacije bez dostatne priprave.

Krštenje odraslih – katekumeni

Odrasle osobe (od srednjoškolaca nadalje) uključuju se u pripravu za krštenje odraslih koja započinje u mjesecu listopadu i završava iduće godine početkom rujna kada primaju sve sakramente inicijacije (krštenje, potvrdu i pričest). Crkva ne dopušta primanje sakramenata inicijacije bez dostatne priprave.

 

Prema odredbama Zakonika Kanonskog prava Crkve kumovi na krštenju i potvrdi imaju primljene sve sakramente kršćanske inicijacije (krštenje, pričest i potvrdu), te ako žive u braku, crkveno su vjenčani i žive kršćanskim životom. Dokaze o ispunjavanju ovih pretpostavki donose iz svojih župa u kojima stanuju i žive.

(preuzeto s: www.zupa-svetog-mihajla-dubrovnik.com)

Prilaz Gjure Deželića 64