Ženidba

  • zaručnici se trebaju javiti svome župniku barem 40 dana ranije prije sklapanja sakramenta ženidbe
  • za vjenčanje je nadležan samo župnik na čijem području stanuje zaručnica ili zaručnik
  • na upis treba ponijeti krsni i slobodni list (dokaz da do sada nisu sklapali crkveni brak) ne stariji od 6 mjeseci i potvrdu o pohađanju zaručničkog tečaja
  • ako iz opravdanih razloga zaručnici žele sklopiti sakrament ženidbe izvan vlastitih župa, župnik će im nakon provedenog postupka dati otpusnicu
  • ako jedan od zaručnika nije kršten ili je druge vjeroispovijesti, neka se javi svome župniku koji će mu objasniti mogućnosti sklapanja braka
  • Ženidba.pdf

Prilaz Gjure Deželića 64