za prvopričesnike

Kandidate za Prvu svetu pričest i njihove roditelje molimo da:

  • ako nisu primili sakrament krštenja u našoj župi donesu potvrdu iz župe krštenja o primljenom sakramentu
  • ako ne stanuju na području naše župe donesu suglasnost svoga župnika o primanju sakramenta u našoj župi

 

Prilaz Gjure Deželića 64