Krštenje

Sakrament krštenja.pdf

Priprava roditelja i kumova za krštenje je četvrtkom u 17.30 sati u župnom uredu.
Potrebno je najaviti se barem sedam dana ranije.

Potrebni dokumenti:

  • izvod iz Matične knjige rođenih za dijete
  • Posvjedočenje za kuma/u
  • krsna svijeća (na dan krštenja)
  • krsna haljinica (na dan krštenja)
  • pismena suglasnost župnika, ako roditelji stanuju u drugoj župi

KRŠTENJE ODRASLIH

Potrebno je uključiti se u pripravu – katekumenat, koji počinje u listopadu, a završava o Uskrsu.
Crkva ne dopušta primanje sakramenata inicijacije (krštenje, euharistija, potvrda) bez dostatne priprave.

KUM ILI KUMA KOD KRŠTENJA
 
Prema odredbi Crkve, kumovi mogu biti katolici koji su navršili 16. godinu života i primili sakramente euharistije i potvrde te ako su u braku, crkveno su vjenčani te žive uzornim kršćanskim životom.

Prilaz Gjure Deželića 64