Predavanje o povijesti kapele svetoga Roka

Kapela sv. Roka, Rokov perivoj

U kapeli sv. Roka, u nedjelju u 19 sati, održat će se predavanje o povijesti kapele svetoga Roka.