Svjetska crkvena statistika: Raste broj katolika

Papinski godišnjak (Annuario Pontificio) 2016 i Annuarium Statisticum Ecclesiae 2014, koje je priredio Središnji ured za crkvenu statistiku ovih su dana ugledali svjetlo dana.

Foto: News.va

Iz podataka koji su ondje doneseni mogu se uočiti neke novosti vezane uz život Katoličke Crkve u svijetu u razdoblju od 15. veljače 2015. do 31. prosinca 2015. godine. Tijekom tog razdoblja jedna je eparhija uzdignuta u metropoliju, osnovana su tri nova biskupska sjedišta, tri eparhije, dva apostolska egzarhata a jedan je apostolski egzarhat uzdignut u eparhiju.

Statistički podaci Annuarium Statisticuma, koji se odnose na 2014. godinu, pružaju sažetu analizu glavnih trendova u Katoličkoj Crkvi na cijelom svijetu.

U proteklih devet godina, broj krštenih katolika u svijetu rastao je bržim tempom (14,1%) u odnosu na rast svjetske populacije u istom razdoblju (10,8%). Ukupni broj katolika povećao se s milijardu i 115 milijuna, koliko ih je bilo 2005., na oko milijardu i 272 milijuna u 2014. godini. Što se tiče zemljopisne raspodjele ona je vrlo šarolika. Premda, prema podacima iz 2014., na Starom kontinentu živi gotovo 23% od ukupnog broja katolika u svijetu, Europa bilježi najmanji porast broja katolika, nešto manji od 2%. Katolici u Europi čine oko 40% ukupnog stanovništva. Broj krštenih katolika u Oceaniji raste slabijim ritmom od porasta broja stanovnika, dok je na američkom i azijskom kontinentu trend obratan. Afrički kontinent nedvojbeno bilježi najveći rast: broj krštenika (oko 215 milijuna u 2014.) raste više no dvostruko brže od ritma kojim njihov broj raste u azijskim zemljama i daleko brže od rasta ukupnog broja stanovnika afričkog kontinenta. Usprkos blagom padu broja katolika na svom teritoriju u 2014. godini, Amerika i dalje ostaje kontinent na kojem živi gotovo polovica krštenika.

Od 2005. do 2014. broj biskupâ u svijetu je porastao za 8,2%, s 4 841 na 5 237. Najveći je rast zabilježen u Aziji (+14,3%) i Africi (+12,9%). Broj krštenih vjernika po biskupu je ostao nepromijenjen i najveća koncentracija je zabilježena u Americi i Europi.

Glede statističkih podataka o svećenicima, dijecezanskim i redovničkim, njihov se ukupni broj povećao za 9 381, odnosno s 406 411, koliko ih je bilo 2005., na 415 792 u 2014. No dok se u Africi i Aziji bilježi značajan rast broja svećenika (+32,6% u Africi i +27,1% u Aziji), njihov se broj u Europi smanjio za 8% a u Oceaniji za 1,7%. Ali premda se broj svećenika, ukupno gledajući, povećao, podaci pokazuju da broj dijecezanskih svećenika bilježe značajan rast, a redovničkih oštar pad.

Krajem 2014. u svijetu je bilo 44 566 stalnih đakona, zavjetovanih redovnika nesvećenika 54 559, a zavjetovanih redovnica gotovo 683 000. Broj stalnih đakona bilježi snažan rast u navedenom razdoblju: njihov se broj s oko 33 000 u 2005. popeo na preko 45 000 u 2014. Najveći porast broja stalnih đakona bilježe Europa i Amerika. U svijetu, prema podacima iz 2014. godine, na 100 svećenika dolazi 10,7% stalnih đakona, najmanje, 0,48%, u Aziji, a najviše, 23,5, u Americi. U Europi je taj koeficijent oko 8, dok u Africi 1,1 đakon dolazi na 100 svećenika.

Ukupan broj zavjetovanih redovnika nesvećenika u svijetu bilježi u spomenutom razdoblju neznatan pad s time što Amerika, Europa i Oceanija bilježe pad dok je u Aziji i Africi trend obratan, njihov se broj povećao, i to u Aziji za čak 30,1%.

Od ukupno 682 729 zavjetovanih redovnica, njih oko 38% živi u Europi, slijedi Amerika sa 177 000 redovnica i Azija sa 170 000. Broj zavjetovanih redovnica se od 2005. do 2014 smanjio za 10,2%. I ovdje postotci variraju: dok se u Americi, Europi i Oceaniji bilježi njihov pad između 18 i 20%, u Africi i Aziji broj redovnica je u značajnom porastu, u Africi čak za 20%.

Ukupni broj bogoslova, dijecezanskih i redovničkih, u svijetu se povećao od 2005. do 2014. sa 114 439 na 116 939. Zanimljivo je da broj svećeničkih kandidata od 2005. do 2011. bilježi stalni rast, a zatim od 2011. do 2014. određeni pad. To u brojkama izgleda ovako: njihov broj se u prvom razdoblju povećao sa 114 439 na 120 616 da bi se u drugom razdoblju smanjio na 116 939. Broj bogoslova se od 2011. do 2014. smanjio na svim kontinentima osim u Africi gdje se njihov broj povećao za 3,8%. Kada se pak promatra cjelokupno razdoblje, od 2005. do 2014., teritorijalne razlike ovdje dolaze do posebno velikog izražaja. Dok se u Africi, Aziji i Oceaniji bilježi snažni razvoj (s ritmovima rasta od 21% u Africi, 14,6% u Aziji i 7,2% u Oceaniji) Europa bilježi pad od 17,5% a Amerika (posebno zbog negativnih trendova na jugu kontinenta) pad od 7,9%. Zanimljiv je podatak o broju bogoslova na 100 svećenika kao pokazatelju moguće generacijske zamjenjivosti u stvarnoj pastoralnoj službi. I u tome prednjače Afrika i Azija sa 66 odnosno 54 kandidata, dok u Europi na 100 svećenika dolazi 10 kandidata što potvrđuje daljnju stagnaciju svećeničkih zvanja na našem kontinentu. U sredini su Amerika i Oceanija s 28 odnosno 22 svećenička kandidata na 100 svećenika u 2014. godini. U prosjeku na 100 svećenika dolazi 28,12 bogoslova.

IKA | Bitno.net