Biblijska grupa župe sv. Blaža

Redoviti susret biblijske grupe

Biblijska grupa župe sv. Blaža

U srijedu, 2. travnja u 19 sati u vjeronaučnoj dvorani održan je redoviti mjesečni susret biblijske grupe na kojem je predstavljena knjiga prof. Mladena Spahije o Knjizi Pjesma nad pjesmama.