Kateheze za odrasle u travnju

Kateheza za odrasle

Kateheze za odrasle u travnju

U utorak, 1. travnja u 19.30 sati u vjeronaučnoj dvorani održana je kateheza za odrasle s temom: “Križ”.