Župno pastoralno i ekonomsko vijeće

Potvrđeni članovi Župnog pastoralnog i ekonomskog vijeća

Župno pastoralno i ekonomsko vijeće

• Na pet godina, od strane Nadbiskupskog duhovnog stola potvrđeni su članovi Župnog pastoralnog vijeća: Petra PINTAR, Marijan KALAICA, Marijana ČIČMAK, s. Martina KOPRIVNJAK, Dubravka PAVIŠIĆ STRACHE, Zrinka Ana PROSOLI, Snježana BRKIĆ, Lidija FLEGAR JUKIĆ, Marica GLOGOVIĆ, Vlatko GMAZ, Živko KRNIĆ, Danijel LABAŠ, Ivona NAKIĆ VOJNOVIĆ, Branimir PAIĆ, Mario ŠALER, Ivan TAŠEV, Ana TUTIĆ i Ivica VESELIĆ.

• Na tri godine, od strane Nadbiskupskog duhovnog stola potvrđeni su članovi Župnog ekonomskog vijeća: Damir GABELICA, Alojzije JUKIĆ, Marijan KALAICA, Davor MAJETIĆ i Zoran POSINOVEC.