Posveta oltara nakon uređenja svetišta

Za točno tjedan dana – u nedjelju, 1. veljače, za našu će župu biti veliki dan u stoljetnoj povijesti: posveta oltara nakon uređenja svetišta. U toj prigodi, posjetit će nas kardinal Josip Bozanić koji će u 11 sati predvoditi misu i obred posvete oltara. Budimo zajedno na tom značajnom slavlju!