Križni put na Ksaveru

Križni put na Ksaveru

Križni put

U nedjelju 30. ožujka u 15 sati osnovnoškolska su djeca sudjelovala na pobožnosti Križnoga puta na Ksaveru.