Kateheza za mlade SHKM Dubrovnik

Kateheza za mlade

SHKM Dubrovnik - kateheze za mlade

U ponedjeljak, 7. travnja u 20 sati, u vjeronaučnoj dvorani održana je kateheza za mlade s temom “Most”.