Kateheza za mlade SHKM Dubrovnik

Kateheza za mlade

SHKM Dubrovnik - kateheze za mlade

U ponedjeljak, 10. ožujka u 20 sati, u vjeronaučnoj dvorani, održana je kateheza za mlade pod nazivom “Radost u Gospodinu”.