Župno hodočašće župe sv. Blaža u svetište Gospe Trsatske

Župno hodočašće u svetište Gospe Trsatske

Župno hodočašće župe sv. Blaža u svetište Gospe Trsatske

Naša župa 11. listopada hodočasti u svetište Gospe Trsatske.
Cijena karte je 80 kn. Prijave u župnom uredu.