Kateheze za odrasle

Zaključna kateheza kardinala Bozanića

U utorak, 10. lipnja u 19.30 sati u vjeronaučnoj dvorani, održat će se Kardinalova kateheza za odrasle koja će se prenositi putem interneta.

Kateheze za odrasle lipanj