Velika subota

Velika subota

Velika subota

Na Veliku subotu, 19. travnja spominjemo se Kristova boravka u grobu. Crkva će biti otvorena kroz čitav dan. Vazmeno bdjenje počinje u 20 sati.