Arhiva oznaka: Župni listić

Život blaženstva 7/2020

Ovdje pročitajte listić “Život BLAŽenstva” br. 2 2020, koji će se dijeliti u crkvi od 2. kolovoza.

z a h v a l a
Zdravo sveti Blažu, ugodniče Božji, mučeniče slavni, milost nam isprosi.
Kad nas bijeda bije odvjetnikom budi. Ti nas grijeha čuvaj, vjeru nam probudi.
Ufanje nam jačaj, ljubavi k tom plamen, zagovor tvoj sveti, nek’ nas spasi. Amen! (Himan sv. Blažu)
Dragi župljani i dragi prijatelji zagrebačke župe sv. Blaža.
Pred kraj povjerene mi službe izričem duboku zahvalu svima vama…
Hvala za blizinu, srdačnost, molitvu, zajedništvo, pjesmu, suradnju…
Neka vas i nadalje štiti zagovor svetoga Blaža! Zahvalan, vaš Zlatko Koren

n o v i ž u p n i k – d e k r e t
Velečasni gospodin Mr. Borna Puškarić, pročelnik Tiskovnog ureda
Zbog potreba pastoralne službe i sporazumno s vama ovime vas, u skladu s kanonskim odredbama (kan. 523 ZKP), imenujem ŽUPNIKOM MODERATOROM U ŽUPI SV. BLAŽA U ZAGREBU
Upravu župe zapisnički ćete preuzeti od mons. Zlatka Korena, dosadašnjeg župnika moderatora,
u međusobno dogovoreni dan u tjednu prije nedjelje 30. kolovoza, u prisutnosti mons. Tomislava Subotičanca,
moderatora Nadbiskupskog duhovnog stola i preč. Tomice Šestaka, nadbiskupijskog ekonoma.
Službu župnika u župi sv. Blaža nastupit ćete s danom zapisničke primopredaje župe, kad dobivate i ovlasti za obavljanje povjerene službe. Pozivam vas da kao župnik moderator promičete suradnju sa svećenicima koji djeluju u toj središnjoj župi u našem Gradu. Liturgijsko uvođenje u službu neka se obavi u nedjelju 30. kolovoza 2020. godine, kad će vas, nakon što se župljanima pročita ovaj dekret, mons. Ivan Šaško, pomoćni biskup i generalni vikar, predstaviti župnoj zajednici i uvesti u službu župnika moderatora. Tom ćete prigodom, u skladu s kanonskim odredbama, položiti Ispovijest vjere i Prisegu o vjernom vršenju službe i savjesnom upravljanju crkvenom imovinom prema priloženim formularima koje ćete potpisane dostaviti Nadbiskupskom duhovnom stolu. Župljane potičem da vas prihvate kao svog pastira te aktivno s vama surađuju u promicanju i jačanju vjerničkog života i crkvenog zajedništva. Rado zazivljem na vas i vaše svećeničko djelovanje obilje Božjeg blagoslova te zagovor Marije, Majke Crkve i bl. Alojzija Stepinca. U zajedništvu svećeničkog poziva i služenja Gospodinu u njegovoj crkvi, srdačno vas u Gospodinu pozdravljam! Nadbiskup, Josip kardinal Bozanić /vlastoručno/

n o v i ž u p n i k – ž i v o t o p i s
Rođen sam 20. rujna 1983. u Trstu (Italija), kao treći od petorice sinova majke Dorotheje r. Murković, povratnice iz hrvatske emigracije (Argentina, Italija) i oca Zvonimira iz Zagreba. Odrastao sam u Zagrebu. Pohađao sam osnovnu školu Josipa Jurja Strossmayera i Tina Ujevića. Župnu katehezu pohađao sam kod sestara Milosrdnica u Frankopanskoj ulici, a u crkvi sv. Vinka ministrirao sam od djetinjstva. Nakon završene mature u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji na Šalati i odluke za svećenički poziv, 2001. započeo sam svoju svećeničku formaciju na Kaptolu, u Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu, a nakon druge godine formacije crkveni poglavari uputili su me u Rim na nastavak studija teologije i pripreme za svećeništvo. Diplomirao sam teologiju na Papinskom lateranskom sveučilištu, a dvije godine kasnije postigao licencijat (magisterij) iz područja dogmatske teologije na Papinskom sveučilištu Gregoriana s tezom „Teologija Trojstva u Sumi Teologije Sv. Tome Akvinskog“. Za đakona sam zaređen 3. listopada 2007. godine u Papinskoj lateranskoj bazilici po rukama vikara za grad Rim kardinala Camilla Ruinija, da bih 21. lipnja 2008. godine u zagrebačkoj katedrali primio sveti red prezbiterata po rukama zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića. Dana 22. lipnja 2008. slavio sam Mladu ili Prvu misu u svojoj župnoj crkvi sv. Marka Ev. na Gornjem gradu. Prvu godinu svećeništva (2008. – 2009.) djelovao sam kao župni vikar na dvjema župama – u župi Navještenja Gospodinova u Vrbanima i u župi sv. Leopolda Bogdana Mandića u zagrebačkom naselju Voltino. Od kolovoza 2009. do kolovoza 2012. djelovao sam kao župni vikar u Župi sv. Nikole Tavelića – Kustošija u Zagrebu. U školskoj godini 2011./2012. vršio sam službu duhovnika u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu. Godine 2012. upisao sam studij Institucionalnih komunikacija na Papinskom sveučilištu Svetog Križa u Rimu, gdje sam u ljeto 2015. postigao licencijat iz područja komunikologije s tezom „Uloga glasnogovornika biskupije u vrijeme krize“. Akademsku godinu 2014./2015. proveo sam u Kanadi na Ryerson University School of Media te sam pastoralno pomagao u torontskoj katedrali sv. Mihaela i hrvatskim katoličkim misijama. U rujnu 2016. zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić imenovao me pročelnikom Tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije. Od studenog 2016. do ljeta 2020., nedjeljom i blagdanima djelovao sam kao pastoralni pomoćnik u Župi bl. Alojzija Stepinca, Bestovje-Novaki-Rakitje, u kojoj kao katehist sa suradnicima vodim iskustvo vjerske formacije „10 Božjih zapovijedi“. U svibnju 2019. imenovan sam upraviteljem crkve Krista Kralja na Mirogoju a potom i rektorom, te mi je povjerena pastoralna briga u Zagrebačkoj nadbiskupiji za vjernike privržene Tradicionalnom obredu rimske liturgije. U srpnju 2020. godine zagrebački nadbiskup povjerio mi je službu župnika moderatora Župe sv. Blaža. Novoj službi se veoma radujem te molim Gospodina da obilato blagoslovi apostolat na koji nas kao župnu zajednicu ove znamenite župe u centru našeg Zagreba poziva. Prečasni mr. Borna Puškarić

s e s t r a M a r i j a
Nakon zauzetog obavljanja službe sakristanke, vjeroučiteljice i administrativne suradnice u župi sv. Blaža, s. Marija Jerković odlukom Družbe sestara Naše Gospe, nastupit će na novu službu u župi Uzvišenja sv. Križa u Osijeku-Retfala. Hvala sestri Mariji za darovane talente kojima se ugradila u ljepotu našega župnog zajedništva. Neka ju prati zagovor svetoga Blaža!
r o k o v o Nedjelja, 16. 8., SVETKOVINA SV. ROKA u kapelici na ROKOVU PERIVOJU
Na blagdan svetoga Roka u župnoj crkvi svetoga Blaža slavit će se svete mise u 8, 11 i 18.30 sati,
a blagdanske svečanosti u kapeli svetoga Roka bit će u 8, 9.30, 11 i 18.00 sati.
Svečanu euharistiju u 18.00 sati predslaviti će mons. Tomislav Subotičanec,
generalni vikar zagrebačke nadbiskupije
RADNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA U SRPNJU I KOLOVOZU
Župni ured radi od ponedjeljka do petka od 17 do 18 sati.
SVETE MISE U SRPNJU I KOLOVOZU
Radnim danom u 7 i 18.30 sati, te nedjeljom i na Veliku Gospu u 8, 11 i 18.30 sati.

z a h v a l a C a r i t a s a ž u p i
U ime Caritasa Zagrebačke nadbiskupije, kao i u osobno ime, zahvaljujem župi sv. Blaža u Zagrebu što ste se uključili u Caritasovu akciju Vratimo sigurnost doma te svojim darom iskazali kršćansku osjetljivost prema korisnicima Caritasova doma za djecu u Vugrovcu i stradalim obiteljima. Kao što znamo, Zagreb i okolicu pogodio je 22. ožujka 2020. razoran potres, nakon kojega su brojne obitelji ostale bez krova nad glavom. Teško je oštećen i Caritasov dom za djecu u Vugrovcu – Kuća sv. Franje, u kojemu je smješteno 30 djece bez roditeljske skrbi od 3 do 16 godina. Od srca zahvaljujemo na Vašem daru za obnovu, koji donosi tračak nade i svjetla u duše onih koji su potresom najviše pogođeni, a djeci našega Doma nadu i mirno i sigurno odrastanje. Neka vas Gospodin obdari svojom radošću, te svojim blagoslovom nagradi za Vašu ljubav i dobrotu. s. Jelena Lončar, ravnateljica Caritasa

d o b r o d o š l i c a
Mons. Zlatko Koren, vlč. Anđelko Katanec, preč. Ivan Kovačić,
te časne sestre iz Družbe sestara naše Gospe
s. Zrinka Šestak, s. Maristella Neral, s. Mihaela Pavlic, s. Marija Jerković i s. Justina Šišić
žele radosnu dobrodošlicu prečasnom Borni Puškariću moleći blagoslov za služenje koje mu je povjereno.

l i t u r g i j s k o u v o đ e n j e n o v o g ž u p n i k a
župna crkva sv. Blaža – nedjelja 30. VIII. 2020. godine – sveta misa u 11 sati
predslavi mons. Ivan Šaško, pomoćni biskup i generalni vikar

listic-2020-08-02-page-001 (1)

Listić u PDF formatu preuzmite ovdje:
listic-2020-08-02