Pasionska baština, Za gri' svita

Pasionska baština u crkvi sv. Blaža

pasionska_m

U nedjelju, 6. travnja, u 20 sati, u našoj crkvi održan je koncert u sklopu “Pasionske baštine”.

Pasionska baština, Za gri' svita