Kateheze za odrasle

Molitva za bolesne

U utorak, 11. veljače u 19.30 sati u vjeronaučnoj dvorani, u sklopu kateheza za odrasle, održana je molitva za bolesne.