Koncert Capella juris

Capella juris
Pjevački zbor

Pravnog fakulteta u Zagrebu

  1. prosinca 2018. u 19,30 sati

/crkva sv. Blaža/ ulaz slobodan

PADAJ S NEBA, VISOM LETEĆ, ZLATNIH KRILA, ADESTE FIDELES,

  1. GREČANJINOV: USPAVANKA Izvodi: Dolores Leko, sopran,

KOLEDA IZ COVENTRYJA,

HIMAN ROĐENJU KRISTOVU IZ 4-6. ST.

NA CRKVENOSLAVENSKOM JEZIKU,

  1. MASCAGNI: AVE MARIA Izvodi: Dolores Leko, sopran,

VESELJE TI NAVJEŠĆUJEM, KYRIE ELEISON, SVIM NA ZEMLJI,

RADUJTE SE NARODI, U SE VRIME GODIŠĆA, NARODI NAM SE,

TIHA NOĆ

 

Koncert je sastavljen u tri dijela. Prvi dio predstavlja tradicionalne

hrvatske adventske pjesme, a treći dio tradicionalne božićne.

U sredini se nalazi nekoliko kompozicija klasičnog izričaja,

a treba napomenuti da se ovdje nalaze božićne pjesme iz drugih krajeva,

kao na primjer, Adeste fideles porijekom iz krajeva današnjeg Portugala i Engleske,

Engleski Coventry i Stroslavenski Himan.