Kateheze za odrasle

Kateheza za odrasle

Kateheze za odrasle u svibnju

U utorak, 20. svibnja u 19.30 sati u vjeronaučnoj dvorani, održana je kateheza za odrasle s temom “Dvije zapovijedi ljubavi”.