Kateheza za mlade SHKM Dubrovnik

Kateheza za mlade

SHKM Dubrovnik - kateheze za mlade

U ponedjeljak, 24. veljače u 20 sati, u vjeronaučnoj dvorani, održana je kateheza za mlade na kojoj su se okupili mladi koji će sudjelovati na susretu Hrvatske katoličke mladeži u Dubrovniku.