Kateheza za mlade SHKM Dubrovnik

Kateheza za mlade

SHKM Dubrovnik - kateheze za mlade

U ponedjeljak, 14. travnja u 20 sati, u vjeronaučnoj dvorani održan je susret za mlade koji sudjeluju na SHKM u Dubrovniku.