Kateheza za mlade SHKM Dubrovnik

Kateheza za mlade

SHKM Dubrovnik - kateheze za mlade

U ponedjeljak, 24. ožujka u 20 sati, u vjeronaučnoj dvorani, održana je kateheza za mlade pod naslovom “Biti velikodušan”.

Tema kateheze je VELIKODUŠNOST, a njen simbol je RUŽA – kraljica cvijeća. Cvijeće je slika Božje velikodušnosti u stvaranju i predstavlja slobodu od škrtosti (“Evo dajem vam sve bilje..” Post 1,29). Pozivom “Plodite se i množite” (Post 1,28) nakon stvaranja Bog sve stvoreno povjerava čovjeku/ljudima (“i sebi zemlju podložite”), da nastave stvarati u velikodušnosti. Odgovor Hrvatske i EU je danas, nažalost, vidljiv u depopulacijskim procesima. SAKRAMENTOM ŽENIDBE Bog blagoslivlja spremnost na darivanje i stvaranje. Simbol tog sakramenta je tvrđava BOKAR, kao diskretni, ali postojani čuvar zajedništva.