Euharistija

Raspored euharistijskih slavlja u župi možete vidjeti ovdje.

Euharistija je spomen-čin Kristova Vazma: to jest djela spasenja koje je Krist izvršio životom, smrću i uskrsnućem, a koje se uprisutnjuje po liturgijskom činu.

Euharistija je kruna sakramenata kršćanske inicijacije, a podjeljuje se vjernima da potpuno urastaju u Kristovo Tijelo. Euharistija je srce i vrhunac života Crkve, jer njome Krist Crkvu i sve njezine članove pridružuje svojoj žrtvi hvale i zahvaljivanja, koju je jednom zauvijek na križu prinio Ocu. Po ovom sakramentu on izljeva milost spasenja na svoje Tijelo – Crkvu.

Isus veli: ”Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha živjet će uvijeke (…). Tko blaguje Tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni (…), u meni ostaje i ja u njemu.” (Iv 6,51.54.56).

Sakramentu euharistije redovito pristupaju vjeroučenici trećeg razreda osnovne škole. Kroz župni vjeronauk (župnu katehezu), koji se odvija izvan rasporeda redovitog školskog vjeronauka, pripremaju se za primanje sakramenta euharistije. Više informacija potražite ovdje.