za prvopričesnike

Kandidate za Prvu svetu pričest i njihove roditelje molimo da:

  • ako nisu primili sakrament krštenja u našoj župi donesu potvrdu iz župe krštenja o primljenom sakramentu
  • ako ne stanuju na području naše župe donesu suglasnost svoga župnika o primanju sakramenta u našoj župi

Da bi netko mogao kumovati kod primanja sakramenta krštenja, potrebno je donijeti Posvjedočenje.

 

Ukoliko imate kakvo pitanje u vezi kateheza za prvopričesnike, slobodni ste se javiti vjeroučiteljici Petri Pintar na e-mail adresu: pintar.petra82@gmail.com