Kardinal Josip Bozanić posvetio novi oltar i ambon u uređenom svetištu

Posveta oltara u župi sv. Blaža 1. veljače 2015.

»Pomazat ćemo ovaj oltar i time označiti da Bog izabire središte u ovoj lijepoj, drevnoj župnoj crkvi sv. Blaža da se na njemu redovito slavi euharistija. I mi smo pomazani da budemo oltar za Boga, da kao braća i sestre prinosimo svojim životom duhovnu žrtvu Bogu ugodnu. Dok slavimo ovo slavlje posvete oltara mislimo na […]