Marijina legija

Marijina legija jedna je od najbrojnijih međunarodnih katoličkih organizacija, koja pod vodstvom svećenika surađuje u poslanju Crkve šireći vjeru. Jedna je od najvažnijih i najplodnijih organizacija i vrlo je aktualna u današnjem vremenu. Marijinu legiju osnovao je Frank Duff 1921. godine u Dublinu. U Hrvatskoj djeluje od 1956. godine, i ima svoje ogranke u nekoliko biskupija.
Cilj Marijine legije jest slaviti Boga svetošću njezinih članova, koja se razvija molitvom i djelatnim apostolskim radom u suradnji s crkvenim vodstvom. Taj rad legionari čine u sjedinjenju s Blaženom Djevicom Marijom koja je njihova zagovornica, pomoćnica i posrednica svih milosti. Duh Marijine legije jest duh Marijin, i Legija na poseban način teži njezinoj poniznosti, anđeoskoj blagosti, savršenoj poslušnosti, neokaljanoj čistoći, neprestanoj molitvi i savršenoj ljubavi prema Bogu i bližnjemu. Legija je izgrađena na pobožnosti prema Mariji i bezgranično se pouzdaje u nju jer zna da, po Božjoj odredbi, njezina moć nema granica.
Najmanja jedinica u hijerarhijskoj strukturi Marijine legije jest prezidij koji može imati do 20 aktivnih članova. Osim aktivnih članova, ona okuplja i pomoćne članove. Aktivni članovi sudjeluju na tjednim prezidijskim sastancima i najmanje dva sata na tjedan trebaju posvetiti apostolatu. Ta se obveza temelji na Isusovim riječima: »Idite i naučavajte sve narode …«. Isus je učenike slao dva po dva u svako mjesto ili kuću i davao im upute kako se trebaju vladati i što trebaju govoriti. Zato i aktivni članovi Marijine legije idu u apostolat po dvoje. Tako je jače njihovo svjedočenje, međusobno se nadopunjuju i pomažu te vježbaju ljubav i poniznost. Pomoćni članovi su vjernici koji se žele priključiti Legiji preuzimajući molitvenu službu u njezino ime. Oni ne dolaze na tjedne prezidijske sastanke, a obveza im je svaki dan moliti krunicu i legijske molitve.
U našoj župi djeluje prezidij »Majka Milosrđa«, koji ima 13 aktivnih i oko 15 pomoćnih članova. Taj prezidij ima redovite sastanke svake srijede u 17.30 sati. Sastanci se sastoje od molitve krunice i legijskih molitava, čitanja duhovnog štiva, duhovnog nagovora i izvješća aktivnih članova o učinjenom apostolatu.