Adventski koncerti u sv. Blažu

violinhirez

KONCERTI U CRKVI SVETOG BLAŽA TIJEKOM LITURGIJSKOG VREMENA DOŠAŠĆA ADVENT U ZAGREBU   Svi koncerti sadržavat će isključivo sakralne umjetničke i/ili hrvatske tradicijske skladbe primjerene liturgijskom vremenu Došašća: Gregorijanski koral (‘O’ antifone i sl.) Marijanske skladbe (vokalno – instrumentalne) Instrumentalne skladbe za orgulje, glas, violinu, trubu, klarinet… Vezane uz blagdane (svece) tijekom prosinca (sv. Nikola, […]

Koncerti u došašću u sv. Blažu

images

KONCERTI U CRKVI SVETOG BLAŽA TIJEKOM LITURGIJSKOG VREMENA DOŠAŠĆA ADVENT U ZAGREBU   Svi koncerti sadržavat će isključivo sakralne umjetničke i/ili hrvatske tradicijske skladbe primjerene liturgijskom vremenu Došašća: Gregorijanski koral (‘O’ antifone i sl.) Marijanske skladbe (vokalno – instrumentalne) Instrumentalne skladbe za orgulje, glas, violinu, trubu, klarinet… Vezane uz blagdane (svece) tijekom prosinca (sv. Nikola, […]

Predstava Vol i Magarac

magarac-s1

k  a  z  a  l  i  š  t  e o  b  e  r  o  n i     A   D   A   M      S   C   E   N   A i župa Sv. Blaža, Zgb. predstava N o r b e r t    E b e l VOL I MAGARAC Kino KINOTEKA, Kordunska 1. režija Damir Mađarić igraju Adam Končić   […]