Klanjanje za mlade uoči Duhova

Klanjanje za mlade, župa sv. Blaž

Branitelj – Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh. (Iv 14,26) Ove subote, u večeri uoči Duhova, skupit ćemo se pred Gospodinom baš kao prva kršćanska zajednica i moliti da na nas spusti svoga Duha, kako nam je […]