Kateheza za mlade

Kateheza za mlade SHKM Dubrovnik

U ponedjeljak, 24. ožujka u 20 sati, u vjeronaučnoj dvorani, održana je kateheza za mlade pod naslovom “Biti velikodušan”. Tema kateheze je VELIKODUŠNOST, a njen simbol je RUŽA – kraljica cvijeća. Cvijeće je slika Božje velikodušnosti u stvaranju i predstavlja slobodu od škrtosti (“Evo dajem vam sve bilje..” Post 1,29). Pozivom “Plodite se i množite” […]

Korizmena akcija

Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i

Korizmena akcija “Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini” završila je u nedjelju 24. ožujka. Hvala svima na darovanom prilogu!