Kateheza za odrasle i euharistijsko klanjanje

Kateheze za odrasle

U utorak, 18. ožujka u 19.30 sati u vjeronaučnoj dvorani održana je kateheza za odrasle koju je predvodio župnik, a od 19 sati do 22 sata klanjanje u crkvi za svu nerođenu djecu.  

Kateheza za mlade

Kateheza za mlade SHKM Dubrovnik

U ponedjeljak, 17. ožujka u 20 sati, u vjeronaučnoj dvorani, održana je kateheza za mlade pod naslovom “Ključ raja”. Tema kateheze je bila LJUBAV. Nju prikazujemo simbolom PTICE koja nas asocira na Duha Svetog u Novom zavjetu prikazanog i u obliku goluba. SAKRAMENTOM POTVRDE Duh nas jača u slobodi od sebeljublja i oholosti koje su […]