Misijska nedjelja

Za slide bar web copy

U nedjelju 20. listopada, proslavili smo “misijsku nedjelju” kako bi se u vjernicima pobudila suodgovornost i vjernička zauzetost za djelo evangelizacije. Za potreba misija i misionara prikupljeno je 9.364,00 kn! Hvala na daru!